Kurs sędziowski


Klub Strzelecki U27 Ołtarzew zaprasza  na kurs sędziego strzelectwa statycznego i dynamicznego klasy III w dniach 3-4.10.2020 r. 
Kurs został zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS oraz NROI Polska. 

Harmonogram Kursu: 

Sobota 3.10.2020 r.: 
– część teoretyczna i egzamin – statyka od godz. 9:00 – 15:00 
– część teoretyczna i egzamin – dynamiczna od godz. 15:00  - 20:00
Miejsce:  Strzelnica U27, 05-850 Ołtarzew ul. Umiastowska 27 

Niedziela  4.10.2020r.: 
– część praktyczna – od godz. 10:00 – do zakończenia zawodów

Miejsce:  Strzelnica U27

Egzaminatorzy i wykładowcy: 
Antoni Kamiński – sędzia klasy M PZSS, Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS
Dariusz Mierzejewski – sędzia klasy P PZSS, RM NROI PL. Przewodniczący NROI PL.

Uprawnienia: 
Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym nabywają następujące uprawnienia: 
a)  Sędziego strzelectwa sportowego statycznego PZSS kl. III w konkurencjach Pistolet, Karabin, Strzelba 
b)  Sędziego strzelectwa sportowego dynamicznego PZSS i Kandydata na Range Oficera NROI (K.RO)

W/w uprawnienia a i b są niezbędne do rozpoczęcia kariery sędziowskiej w Polsce i na świecie.  
Sędziowie klasy trzeciej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze asystenta. 

Koszt kursu: 
Koszt udziału w kursie na obie specjalności wynosi  350 zł. Koszt udziału tylko w części statycznej wynosi 300 zł. Dodatkowo należy wnieść opłatę za wydanie licencji sędziowskiej – zgodnie z tabelą PZSS w wysokości  50 zł. Opłatę w wys. 400 zł lub 350 zł (w zależności od wyboru wersji)  należy wnieść przelewem bankowym z opisem: 
Kurs sędziowski 2020, Imię i Nazwisko czyli np.: 
Kurs sędziowski 2020, Jan Kowalski 

Dane do przelewu:

Klub strzelecki U27

05-850 Ołtarzew ul. Umiastowska 27

Santander  Bank  79 1090 1056 0000 0001 4181 3690

W przypadku niezaliczenia egzaminu opłata za wydanie licencji sędziowskiej zostanie zwrócona.

Dokumenty: 
Proszę  dostarczyć na kurs:

1. Wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej. 
Wniosek statyka

Wniosek dynamika

2. Zdjęcie legitymacyjne. 
3. Potwierdzenie przelewu.

Rejestracja uczestników:

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu proszę przesyłać w terminie do 20 września 2020r. na adres:  klub@u27.pl