Informacje


Klub strzelecki U27 Ołtarzew   

Klub strzelecki U27 Ołtarzew jest zarejestrowany w Warszawsko-Mazowieckim Związku Strzelectwa Sportowego  i posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Klub prowadzi sekcję SPORTOWĄ oraz KOLEKCJONERSKĄ              STATUT DO POBRANIA

Zawody organizowane przez Klub wpisane do kalendarza WMZSS są zaliczane uczestniczącym w nich zawodnikom do przedłużenia licencji sportowej PZSS.

I.  Warunki uzyskania członkostwa w Klubie

     1. Dostarczenie do klubu wypełnionej i podpisanej  DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ.

     2. W przypadku Kandydatów zmieniających przynależność klubową wyrejestrowanie się z klubu macierzystego. Wniosek  

     3. W przypadku Kandydatów nie posiadających patentu strzeleckiego odbycie trzech szkoleń strzeleckich na strzelnicy U27. 

     4. Wniesienie obowiązujących opłat na rachunek bankowy Klubu.   Dane do przelewu:      

        Stowarzyszenie "Klub Strzelecki U27"
        05-850 Ołtarzew ul. Umiastowska 27
        Santander  Bank   79 1090 1056 0000 0001 4181 3690

 

Opłaty roczne obowiązujące w roku  2024:

Opłata Sekcja sportowa Sekcja kolekcjonerska
Jednorazowa opłata wpisowa *) 500 zł 500 zł
Składka członkowska 470 zł 470 zł / 60 zł **)
Ubezpieczenie 15 zł 15 zł
Składka na WMZSS 15 zł 0
Składka  na PZSS 50 zł 0

*)  Zawodnicy zmieniający barwy klubowe są zwolnieni z opłaty wpisowej                **) 60 zł dla członków sekcji sportowej  Klubu U27 Ołtarzew

     5. Podjęcie przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu Kandydata w poczet członków. 

II.  Sekcja kolekcjonerska

Klub Strzelecki U27 ma zarejestrowaną SEKCJĘ KOLEKCJONERSKĄ zgodnie ze stosownym zapisem w statucie Klubu. Członkowie tej sekcji mogą na tej podstawie występować do WPA o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

Zainteresowanych wstąpieniem do sekcji kolekcjonerskiej prosimy o dokonywanie opłat za członkostwo zgodnie z cennikiem (pkt. 4), przelewem na konto Klubu z dopiskiem Sekcja Kolekcjonerska.

III.  Przywileje wszystkich członków Klubu U27 Ołtarzew 

     1. Rabat 50% na wynajem stanowiska na strzelnicy U27.

     2. Rabat 20% na amunicję podczas strzelania z broni klubowej strzelnicy U27.

     3. Zniżki na kursy, szkolenia i treningi

     4. Możliwość uzyskania patentu i licencji sportowej stanowiącej podstawę do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych.

     5. Mozliwość uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich na podstawie członkowska w sekcji kolekcjonerskiej Klubu.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?