Informacje


Klub strzelecki U27

"Klub strzelecki U27" jest zarejestrowany w Warszawsko-Mazowieckim Związku Strzelectwa Sportowego  i posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zawody organizowane przez klub wpisane do kalendarza WMZSS są zaliczane uczestniczącym w nich zawodnikom do przedłużenia licencji sportowej PZSS.

 

Informacje dla Kandydatów na członków klubu

I.  Warunki uzyskania członkostwa w stowarzyszeniu "Klub strzelecki U27"

1. Dostarczenie do klubu wypełnionej i podpisanej Deklaracji Członkowskiej

2. W przypadku Kandydatów zmieniających przynależność klubową wyrejestrowanie się z klubu macierzystego. Wniosek  

3. W przypadku Kandydatów nie posiadających patentu strzeleckiego odbycie trzech szkoleń strzeleckich na strzelnicy U27. 

4. Wniesienie obowiązujących opłat na rachunek bankowy klubu.

Stawki obowiązujące w roku  2020:

Opłata wpisowa  450 zł
Składka członkowska 400 zł
Składka na WMZSS 10 zł
Składka  na PZSS 60 zł

    

Dane do przelewu:

Klub strzelecki U27

05-850 Ołtarzew ul. Umiastowska 27

Santander  Bank 79 1090 1056 0000 0001 4181 3690

5. Podjęcie przez Zarząd klubu uchwały o przyjęciu Kandydata w poczet członków. 

 

II.  Przywileje członków klubu

1. Rabat 50% na wynajem stanowiska na strzelnicy U27.

2. Rabat 20% na amunicję strzelnicy U27.

3. Zniżki na treningi, szkolenia i warsztaty.

4. Możliwość uzyskania patentu i licencji strzeleckiej stanowiącej podstawę do ubiegania się o pozwolenie na broń.